Anna Lascari

Anna Lascari ― PVC,s Praxes

PHOTO: Thanasis Gatos

PVS's Praxes

2023

Shifting
2024
One Minute Space, Athens
Curator: Floren Frizet